Inscripció Menjador Escolar curs 2020-2021

Si estan interessats en utilitzar el Servei de Menjador Escolar han d’omplir la següent sol·licitud:

El Menjador Escolar no és obligatori. Si els/les alumnes es queden, hauran de complir les normes d’higiene, respecte i urbanisme d’un menjador, incloses les de Règim Interior del Centre.

NORMES DE MENJADOR

NORMES PER ALS ALUMNES FIXOS

 • El preu del menú és de 4.25 € per dia i comensal
 • Els rebuts hauran d’estar domiciliats. NO ES PAGARÀ CAP REBUT AL CENTRE. Per tant, quan comence el curs:
  1. Si ja es quedaveu el curs passat no cal portar fotocòpia de la cartilla, excepte que vullguen canviar de domiciliació
  2. Si es queden per primera vegada com a fixes, portaran una fotocòpia de la cartilla del banc on volen que es domicilie el rebut
 • Si el banc torna algun rebut, sí es pagarà al centre per poder continuar fent ús d’aquest servei
 • Quan falten per algun motiu, els preguem, avisen de 9 a 9:30 h (telèfon 96 256 65 60). En cas de no avisar, si l’alumne arriba després del pati, no podrà quedar-se.
 • NO ES PODRÀ QUEDAR CAP ALUMNE/A SI TÉ ALGUN DEUTE PENDENT DE L’ANY PASSAT.
 • NO ES PODRÀ QUEDAR CAP ALUMNE/A QUAN NO ES COMPLISQUEN TOTES AQUESTES CONDICIONS

NORMES PER ALS ALUMNES ESPORÀDICS

 • Si es necessita fer ús del menjador en dies solts, hauran de comprar bonos de 5 dies al preu de 21.25 €
 • Els bonos es pagaran a través de l’entitat bancària del centre per tranferència i els dilluns, de 9 a 9:30 h, els podran adquirir a la Secretaria (hi ha que demanar cita prèvia)
 • Quan necessiten que es quede el seu fill/a, ompliran un dels bonos i el deixaran a la bústia del Menjador
 • No es podran comprar dies solts, només amb bonos.

 

 • COMPTE CEIP L’HORTA: BANC SABADELL ES17 0081 1308 4400 0100 1703
 • CONCEPTE: Menjador i Nom de l’alumne/a